Sınırlı Kontenjan ile Hemen Ön Kayıt Yaptırın!

Sınırlı Kontenjan ile Hemen Ön Kayıt Yaptırın!

1- İş bu sözleşme, www.diyetkocum.com (MB GROUP REKLAMCILIK LTD) web sitesi ile online diyet programı listesinden yararlanmak isteyen tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (ÜYE olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir. İş bu sözleşm www.diyetkocum.com websitesinin kullanımı bu site üzerinden alınacak hizmetler ve bunlara ilişkin tarafların yükümlülüklerini belirler. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. İş bu sözleşme, üyelik kayıt işleminin gerçekleşmesi ile başlar. Tüm Üyeler bu sayfadaki şartlara ve bunlarla bağlantılı site üzerinde yer alan ek kural ve yükümlülüklere uymayı kabul etmiş sayılırlar.
2- Üyeler www.diyetkocum.com websitesinde verilen hizmetlerden (ücretli veya ücretsiz olarak) yararlanarak 18 yaşından büyük olduklarını veya reşit olmayıp ebeveynlerinin ya da kendilerine bakmakla yükümlü bir kişinin yasal onayına sahip olduklarını; iş bu Kullanım Şartları’nın tamamını okuduklarını ve içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ederek onayladıklarını peşinen taahhüt ederler. Üyeler, www.diyetkocum.com tarafından iş bu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
3- Üye bilgileri, Üye tarafından www.diyetkocum.com üzerinde girilen bilgilerdir. Üyenin kişisel, tıbbi ve ölçüm bilgilerini hatasız, eksiksiz ve doğru girdiği kabul edilmektedir. Aksi halde bilgilerdeki yanlışlıklardan oluşabilecek Üyenin uğrayacağı zarardan www.diyetkocum.com sorumlu tutulamaz.
4- www.diyetkocum.com, Üyeler ile diyetisyen ve spor eğitmenleri bir araya getirerek, kullanıcılara diyet listesi ve spor programı sunan bir servistir.4- Diyetisyen ve spor eğitmenlerinin Üyelere verdikleri cevaplar, www.diyetkocum.com için hazırladığı diyet listeleri, yorum, yazı, video, tablo gibi içerikleri diyetisyen ve spor eğitmenlerinin sorumluluğu altındadır.
5- www.diyetkocum.com Üyeye sunduğu ücretli ve ücretsiz hizmetlerin özellik ve seçeneklerinin Üye tarafından karıştırılması ya da yanlış algılanmasından kaynaklanabilecek hiçbir maddi veya manevi zarardan sorumlu tutulamaz.
6- www.diyetkocum.com’da yer alan bilgilerin ve diyetisyen tavsiyelerinin hiçbiri muayene, hastalık teşhisi, kişisel analiz, kişisel reçete anlamına gelmez.
7- www.diyetkocum.com; Üyeye hedeflediği kilo ve vücut ölçülerine ulaşma garantisi vermez. Bu hususta Üye maddi ve manevi herhangi bir zarar talebinde bulunmayacağını kabul eder.
8- www.diyetkocum.com içindeki her tür bilgi ve içerikler, tıbbi anlamda tedavi ve teşhis amaçlarına yönelik değildir. Verilen bilgi ve içerikler tavsiye niteliğinde olup sadece danışmanlık hizmeti söz konusudur
9- Üye, iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, www.diyetkocum.com, hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Üye, www.diyetkocum.com üyeliğini sona erdirdiği taktirde sözleşmeyi feshetmiş sayılır ve hiçbir şekil ve nam altında bir alacağı kalmadığını maddi ve manevi her hangi bir hak talebinde bulunmayacağını beyan etmiş olur.

10- Diyetisyenlerin ve spor eğitmenlerinin verdikleri cevaplar, www.diyetkocum.com için hazırladığı yorum, yazı, video, tablo gibi içerikler, sadece bilgilendirme ve fikir verme amacı taşırlar.
11- www.diyetkocum.com Diyetisyen tarafından atanan diyet programı listesi sonrası Üyenin halihazırda bir doktor tarafından uygulanan tedaviyi sonlandırması sonucu doğacak tüm sorumluluk Üyeye aittir.
12- www.diyetkocum.com yer alan bilgilere göre, var olan bir beslenme bozukluğunun, hormonal / metabolizmasal hastalıkların ve kalıtsal etkilerin tedavilerinin durdurulması ve değiştirilmesi kesinlikle önerilmez.
13- Üyenin söz konusu online diyet listeleri kendisine özel hazırlanmış olup kullanma hakkı bizzat kendisine aittir, bu hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişi ve kurumlara devredemez.
14- Üyenin burada paylaştığı bilgiler gizlidir. Sadece www.diyetkocum.com tarafından kullanılabilir. www.diyetkocum.com Hukuka aykırı bir durum söz konusu olduğu taktirde Üye hesabını kaydetmeme veya hesabın aktifliğini sona erdirme hakkını saklı tutar ve bundan doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz. Olabilecek her türlü elektronik hırsızlıktan doğan bilecek bilgi hırsızlığından www.diyetkocum.com sorumlu değildir.
15- www.diyetkocum.com yapısı ve içeriği, sitede kullanılan her türlü görsel malzeme Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır.
16- www.diyetkocum.com sitesinde bulunan hiçbir yazı; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz, bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde veya uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz.
17- Üye verilerinin www.diyetkocum.com ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (Üye bilgilerini başka kişilerle paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, uygulamanın açık olduğu telefonun umuma açık alanda unutulması veya çalınması vb. Durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan www.diyetkocum.com sorumlu değildir.
18- Üye site veya uygulama üzerindeki interaktif alanlar yoluyla suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalayamaz ya da iletemez. Böyle bir olay olduğunda yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, kullanıcılar hakkındaki bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir.
19- www.diyetkocum.com veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu Üye bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
20- Üye , www.diyetkocum.com üzerindeki interaktif alanlarda yayımladığı, paylaştığı içeriklerden 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza kanununda yer alan hükümler çerçevesinde sorumludur:
21- Üyeler; www.diyetkocum.com, ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme gönderemez ya da iletemez. Diğer Üyelerden herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak gibi bir talepte ve reklam faaliyetinde bulunamaz. Banka hesap bilgisi, cep telefonu numarası veya eposta adresi veremez.
22- www.diyetkocum.com, site ve mobil uygulama dahilindeki interaktif alanlarda KULLANICININ yazdıklarından sorumlu değildir; buralarda yazılan görüşleri paylaşmak durumunda da değildir. www.diyetkocum.com hiçbir sebep beyan etmeden kullanıcıların eklediği içerikleri siteden ve uygulamadan kaldırma hakkına sahiptir.
23- www.diyetkocum.com, hiçbir Üyenin davranışından sorumlu değildir. Hiçbir koşulda sitenin ve uygulamanın kullanımı, içeriği, çevrimiçi ya da çevrimdışı konumda olsunlar Üyeler arasındaki iletişim ve etkileşimden doğan sonuçlardan kayıp, hasar, zarar, ölüm, vs. dahi olsa sorumlu değildir.
24- Üye bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın, postalayamaz ya da iletemez.
25- www.diyetkocum.com, üyelik gerektirmeyen servislerini zaman içinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, süreli ve süresiz sona erdirebilir, ücretli hale getirebilir.
26- www.diyetkocum.com, Üyelerin gizliliğini ihlal etmeden, hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla uygulama veya web sitesi üzerinde anonim kullanım bilgileri toplama yöntemleri kullanabilir. www.diyetkocum.com, bu anonim bilgileri istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, www.diyetkocum.com ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.
27- www.diyetkocum.com hiçbir sebep beyan etmeden istediği kullanıcıların üyeliklerini iptal etme, sunduğu hizmetin şeklini değiştirme ve/veya iptal etme hak ve yetkisine sahiptir.
28- www.diyetkocum.com un iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen kullanıcıların üyelik bilgileri www.diyetkocum.com tarafından saklanacaktır.
29- İşbu sözleşmede yer alan hizmetlerin başlaması için Üyenin seçtiği diyet programı listesinin ücretini ödemesi gerekmektedir.
30- Üyenin ücreti belirtilen hesap yerine başka hesaba para yatırması/göndermesinden www.diyetkocum.com sorumlu değildir.
31- Ödeme yapıldıktan sonra diyet listesi Üyenin kişisel ihtiyaçlarına özel hazırlandığı ve diyet programı listesi ifa edildiği için Üye cayma hakkını kullanamaz ve herhangi bir iade talebinde bulunamaz.
32- Üye tıbbi ve ölçüm bilgilerini eksiksiz olarak en geç 1 ay içerisinde www.diyetkocum.com içerisinde girmek zorundadır. Bu bilgiler girilmediği taktirde Üye www.diyetkocum.com herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
33- Diyet programı listesi mücbir sebepler dışında Üyeye kişisel,tıbbi ve ölçüm bilgilerini eksiksiz girdikten sora tanımlanır. Mücbir Sebepler; Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Taraflar’ın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir (Örneğin; deprem, su baskını, yangın gibi doğal afetler, çalışmayı ve faaliyeti engelleyen hükümet kararları, grev, lokavt, sunucu arızaları,internet kesintileri,harp ve seferberlik hali, bulaşıcı hastalıklar vb.) Taraflar mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır.
34- Müşteri (son kullanıcı), ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.
35- www.diyetkocum.com, Kullanım Şartlarını tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.
36- www.diyetkocum.com gerek gördüğü takdirde iş bu sözleşmeye yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Üye bu değişikliklerden yasal olarak haberdar olduğunu önceden kabul, beyan ve taahhüt eder. İş bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin geçersiz olması halinde, sözleşmenin diğer maddeleri geçerliliğini korumaya devam eder.
37- İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.